Δημόσια Διαβούλευση στο Θέατρο Σκάλα, Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

Την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου ώρα 16:00 – 19:00 θα γίνει Δημόσια Διαβούλευση στο Θέατρο Σκάλα στη Λάρνακα με σκοπό την παρουσίαση της περίληψης της Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για την ανάπλαση του Λιμένα και της Μαρίνας στην Λάρνακα. Η μελέτη εκπονήθηκε βάσει της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και αποτελεί βασικό στοιχείο για τη βιώσιμη υλοποίηση και λειτουργία του έργου. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των αντίστοιχων μέτρων αντιμετώπισης και παρακολούθησης των επιπτώσεων αυτών που σχετίζονται με την κατασκευή και τη λειτουργία της προτεινόμενης ανάπτυξης. Τη σχετική μελέτη μπορείτε να τη δείτε πατώντας εδώ.