Δημόσια Διαβούλευση στο Θέατρο Σκάλα, Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

Την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου ώρα 16:00 – 19:00 θα γίνει Δημόσια Διαβούλευση στο Θέατρο Σκάλα στη Λάρνακα με σκοπό την παρουσίαση της περίληψης της Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για την ανάπλαση του Λιμένα και της Μαρίνας στην Λάρνακα. Η μελέτη εκπονήθηκε βάσει της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και αποτελεί βασικό στοιχείο για …

Δημόσια Διαβούλευση στο Θέατρο Σκάλα, Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 Read More »