Careers

Available Job Positions:

Καθήκοντα

 • Υπεύθυνος για την προετοιμασία/ παρασκευή των φαγητών/ εδεσμάτων
 • Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας προϊόντων σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρείας
 • Επιμελείται την καθαριότητα και την καλή συντήρηση των μηχανημάτων και των σκευών που χρησιμοποιεί κατά την εργασία του, αλλά και του χώρου εργασίας
 • Τήρηση των διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας όπως αυτές καθορίζονται από την εταιρεία
 • Συμμετέχει καθημερινή λειτουργία του τμήματος της κουζίνας, διασφαλίζοντας ότι όλα τα πρότυπα των υπηρεσιών ακολουθούνται
 • Συμβάλλει στη δημιουργία θετικού εργασιακού περιβάλλοντος
 • Ενεργεί με ήθος και ειλικρίνεια,
 • Ενεργεί σύμφωνα με τις αξίες της εταιρίας.

Προσόντα:

 • Απόφοιτος Ανώτερης Ξενοδοχειακής Σχολής ή άλλο συναφή κλάδο
 • Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση
 • Επαγγελματική συμπεριφορά, ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ευγένεια και αυθεντικό χαμόγελο
 • Ευχάριστη προσωπικότητα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: [email protected]  ή στο Fax: +357 24 333 330 αναφέροντας τη συγκεκριμένη θέση που αιτούνται.

Θα  ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τα απαραίτητα προσόντα

Καθήκοντα

 • Υπεύθυνος για την προετοιμασία/ παρασκευή των φαγητών/ εδεσμάτων
 • Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας προϊόντων σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρείας
 • Επιμελείται την καθαριότητα και την καλή συντήρηση των μηχανημάτων και των σκευών που χρησιμοποιεί κατά την εργασία του, αλλά και του χώρου εργασίας
 • Τήρηση των διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας όπως αυτές καθορίζονται από την εταιρεία
 • Συμμετέχει καθημερινή λειτουργία του τμήματος της κουζίνας, διασφαλίζοντας ότι όλα τα πρότυπα των υπηρεσιών ακολουθούνται
 • Συμβάλλει στη δημιουργία θετικού εργασιακού περιβάλλοντος
 • Ενεργεί με ήθος και ειλικρίνεια,
 • Ενεργεί σύμφωνα με τις αξίες της εταιρίας.

Προσόντα:

 • Απόφοιτος Ανώτερης Ξενοδοχειακής Σχολής ή άλλο συναφή κλάδο
 • Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση
 • Επαγγελματική συμπεριφορά, ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ευγένεια και αυθεντικό χαμόγελο
 • Ευχάριστη προσωπικότητα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: [email protected]  ή στο Fax: +357 24 333 330 αναφέροντας τη συγκεκριμένη θέση που αιτούνται.

Θα  ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τα απαραίτητα προσόντα

Careerbuilder

Role Overview

Looking for a client-side technically strong, proactive, and driven architect, with sufficient experience in delivering projects to join a large infrastructure project in Cyprus.

Excellent team working and collaboration skills are expected, and will need to liaise with internal and external teams to take part or lead on a number of fronts. The ideal candidate will have experience in related industries and at a level commensurate with the appointment.

Qualifications / Skills

 • Bachelors / Master Degree in architecture.
 • 10 years minimum experience on previous similar projects.
 • Solid knowledge of Local Building regulations.
 • Experience designing mix use development across the full project lifecycle from feasibility to detailed design. Solid working knowledge of BIM Level 2 project requirements and processes.
 • Qualified to degree level in Landscape Architecture, or similar Master’s degree.
 • Knowledge of Local Administration procedures in Design, Pre-Construction (i.e., Permits and Licenses), Construction and Post-Construction phases.
 • Solid working knowledge of Engineering Software and Project Management Software such as REVIT, AutoCAD, BIM 360 and ProjectWise.
 • Member of ETEK or equivalent.
 • Ability to work under pressure and understand the importance of delivery and client satisfaction.
 • Good commercial awareness.
 • Effective problem-solving skills.
 • Ability to operate with limited supervision.
 • Willing to be part of a team
 • Co-operative attitude
 • Effective communicator and writing skills
 • English and Greek language essential

Job Responsibilities

 • Review design delivery reports, technical report, technical models, drawings and specifications.
 • Track project’s technical and administrations progress.
 • Monitor the Design Schedule and timelines of consultant’s deliverables.
 • Prepare Progress Reports for the project status, timeline, on a weekly basis.
 • Manage potential scope/planning changes against the original Project objectives/briefs to ensure the Project stays within time, quality, and cost targets.
 • Monitor all design information and ensure that all designs are prepared and signed off in accordance with the requirements of the QA procedures, relevant Standards and Codes of Practice.
 • Ensure tasks meet agreed specifications and timeframe.
 • Ensure that corporate policies and procedures are fully implemented.
 • Ensure compliance with all Statutory and Regulatory obligations, prepare submissions to the Statutory Authorities and obtain approvals as necessary.

 

The company offers an attractive remuneration package, based on qualifications and experience.

Interested applicants can send their CV to [email protected]s.com by the 31st July 2022

Only successful applicants will be contacted.

All applications will be treated in strict confidence.

 

Role Overview

Looking for a client-side technically strong, proactive, and driven senior MEP engineer, with experience in delivering projects to join a large infrastructure project in Cyprus.

Excellent team working and collaboration skills are expected, and will need to liaise with internal and external teams to take part or lead on a number of fronts. The ideal candidate will have experience in related industries and at a level commensurate with the appointment.

Qualifications / Skills

 • Bachelors / Master Degree in Mechanical or Electrical Engineering.
 • 10 years minimum experience in a lead engineering position and / or design of MEP systems similar projects.
 • Working knowledge of international standards and CDM 2007 relating to MEP design.
 • Experience designing LV/MV infrastructure across the full project lifecycle from feasibility to detailed design.
 • Previous experience in lead design role. Be familiar with the BIM design process and be capable of leading projects designed in Revit.
 • Knowledge of Local Administration procedures in Design, Pre-Construction (i.e., Permits and Licenses), Construction and Post-Construction phases.
 • Solid working knowledge of Engineering Software and Project Management Software such as IES, REVIT, AutoCAD, BIM 360 and ProjectWise.
 • Member of ETEK or equivalent.
 • Ability to work under pressure and understand the importance of delivery and client satisfaction.
 • Fluent in Greek and English.
 • Good commercial awareness / risk management skills.
 • Effective problem-solving skills.
 • Ability to operate with limited supervision.

Job Responsibilities

 • Track Project’s technical and administrations progress.
 • Review design delivery reports, technical report, technical models, drawings and specifications.
 • Monitor the Design Schedule and timelines of consultant’s deliverables.
 • Prepare Progress Reports for the project status, timeline, on a weekly basis.
 • Host weekly syncs, documenting milestones, action items, and escalation points.
 • Manage potential scope/planning changes against the original Project objectives/briefs to ensure the Project stays within time, quality, and cost targets.
 • Monitor all design information and ensure that all calculations are prepared and signed off in accordance with the requirements of the QA procedures, relevant Standards and Codes of Practice.
 • Ensure tasks meet agreed specifications and timeframe.
 • Ensure that corporate policies and procedures are fully implemented.
 • Ensure compliance with all Statutory and Regulatory obligations, prepare submissions to the Statutory Authorities and obtain approvals as necessary.

The company offers an attractive remuneration package, based on qualifications and experience.

Interested applicants can send their CV to [email protected]com by the 31st  July 2022

Only successful applicants will be contacted.

All applications will be treated in strict confidence.

Role Overview

Looking for a client-side technically strong, proactive, and driven senior civil engineer, with experience in structural design coordination to join a large infrastructure project in Cyprus.

Excellent team working and collaboration skills are expected, and will need to liaise with internal and external teams to take part or lead on a number of fronts. The ideal candidate will have experience in related industries and at a level commensurate with the appointment.

Qualifications / Skills

 • Bachelors / Master Degree or equivalent in appropriate engineering subject (Civil Engineering, Structural Engineering).
 • 10 years minimum experience in a lead engineering position or supervision on previous similar projects
 • Working knowledge of Eurocode (including seismic), British standards and CDM 2007 relating to structural design and construction.
 • Experience of international consultants and knowledge of RIBA’s design stages.
 • Previous experience in lead design role.  Be familiar with the BIM design process and be capable of leading projects designed in Revit.
 • Knowledge of Local Administration procedures in Design, Pre-Construction (i.e Permits and Licenses), Construction and Post-Construction phases.
 • Solid working knowledge of Engineering Software and Project Management Software such as EAPS, Tekla, REVIT, AutoCAD, BIM 360 and ProjectWise.
 • Open attitude & willingness to take on other tasks such as responsibility for supervision of structural design team
 • Willing to be part of a team
 • Co-operative attitude
 • Effective communicator
 • English and Greek language essential
 • Ability to operate with limited supervision
 • Member of ETEK

Job Responsibilities

 • Report civil engineering issues to the Engineering Manager and / or Project Manager
 • Reviewing deliverable from consulting team to ensure all deliverables comply with quality and quantity as per client requirements and specifications,
 • Coordination with other disciplines, client based and consultants for civil engineering inputs, schedules and related issues,
 • Attending inter discipline meetings,
 • Attending meetings with the multidisciplinary design consulting team,
 • Monitoring and meeting the project schedules on submissions of civil engineering deliverables,
 • Ensuring all deliverables comply with the current Cypriot/European laws and regulations for projects of this size and type.

The company offers an attractive remuneration package, based on qualifications and experience.

Interested applicants can send their CV to [email protected]  by the 31st July 2022

Only successful applicants will be contacted.

All applications will be treated in strict confidence.

 

Looking for the role of  a Commercial Manager (Port & Marina) to be based in our offices in Larnaca, Cyprus.

Excellent team working and collaboration skills are expected, the ideal candidate should have experience in related industries and at a level commensurate with the appointment.

Qualifications / Skills

 • University degree in Business Management or relevant field
 • Proven experience in a Business Development and/or Sales/Marketing role within the Shipping-Maritime industry
 • Ability to develop new business, including proven success in negotiation and sales
 • Experience in Shipping, Marine Logistics, International Sales and all elements of Commercial plans
 • Experience in roles interacting with the public and a broad range of stakeholders to achieve collaborative outcomes 
 • Excellent knowledge of  English and Greek language
 • Computer literate (MS Office application)
 • Excellent communication and negotiation skills
 • Strong entrepreneurial presence, business acumen and customer service orientation
 • Excellent time management and organisational skills
 • Professionalism, integrity, strong work ethic and trustworthiness 

Job Responsibilities

 • Maintains an overall perspective of the company’s business strategy/portfolio, identifying opportunities for optimization to ensure sustainable business practices and growth 
 • Identifies new business opportunities, assesses levels of interest, qualifies budgets and converts prospective leads into successful accounts 
 • Conducts regular market research to benchmark product offerings and pricing 
 • Prepares appropriate feasibility analysis for each opportunity and prepares reports for consideration 
 • Secures new business as well as maintains and grows current accounts 
 • Follows up with potential business clients 
 • Keeps an ear to the ground and acquires information about potential business 
 • Develops and maintains positive relationships with existing and potential customers and suppliers 
 • Networks within existing customer base to grow opportunities 
 • Attends relevant functions and networks with key stakeholder groups as appropriate 

Benefits

 • Attractive remuneration package based on qualifications and experience
 • 13th salary 
 • Friendly multinational environment 

The company offers an attractive remuneration package, based on qualifications and experience.

Interested applicants can send their CV to [email protected]  by the 31st July 2022.

Only successful applicants will be contacted.

All applications will be treated in strict confidence.

Role Overview

Looking for a client-side technically strong, proactive, and driven architect, with sufficient experience in delivering projects to join a large infrastructure project in Cyprus.

Excellent team working and collaboration skills are expected, and will need to liaise with internal and external teams to take part or lead on a number of fronts. The ideal candidate will have experience in related industries and at a level commensurate with the appointment.

Qualifications / Skills

 • Bachelors / Master Degree in architecture.
 • 10 years minimum experience on previous similar projects.
 • Solid knowledge of Local Building regulations.
 • Experience designing mix use development across the full project lifecycle from feasibility to detailed design. Solid working knowledge of BIM Level 2 project requirements and processes.
 • Qualified to degree level in Landscape Architecture, or similar Master’s degree.
 • Knowledge of Local Administration procedures in Design, Pre-Construction (i.e., Permits and Licenses), Construction and Post-Construction phases.
 • Solid working knowledge of Engineering Software and Project Management Software such as REVIT, AutoCAD, BIM 360 and ProjectWise.
 • Member of ETEK or equivalent.
 • Ability to work under pressure and understand the importance of delivery and client satisfaction.
 • Good commercial awareness.
 • Effective problem-solving skills.
 • Ability to operate with limited supervision.
 • Willing to be part of a team
 • Co-operative attitude
 • Effective communicator and writing skills
 • English and Greek language essential

Job Responsibilities

 • Review design delivery reports, technical report, technical models, drawings and specifications.
 • Track project’s technical and administrations progress.
 • Monitor the Design Schedule and timelines of consultant’s deliverables.
 • Prepare Progress Reports for the project status, timeline, on a weekly basis.
 • Manage potential scope/planning changes against the original Project objectives/briefs to ensure the Project stays within time, quality, and cost targets.
 • Monitor all design information and ensure that all designs are prepared and signed off in accordance with the requirements of the QA procedures, relevant Standards and Codes of Practice.
 • Ensure tasks meet agreed specifications and timeframe.
 • Ensure that corporate policies and procedures are fully implemented.
 • Ensure compliance with all Statutory and Regulatory obligations, prepare submissions to the Statutory Authorities and obtain approvals as necessary.

 

The company offers an attractive remuneration package, based on qualifications and experience.

Interested applicants can send their CV to [email protected] by the 31st July 2022

Only successful applicants will be contacted.

All applications will be treated in strict confidence.

 

Role Overview

Looking for a client-side technically strong, proactive, and driven senior MEP engineer, with experience in delivering projects to join a large infrastructure project in Cyprus.

Excellent team working and collaboration skills are expected, and will need to liaise with internal and external teams to take part or lead on a number of fronts. The ideal candidate will have experience in related industries and at a level commensurate with the appointment.

Qualifications / Skills

 • Bachelors / Master Degree in Mechanical or Electrical Engineering.
 • 10 years minimum experience in a lead engineering position and / or design of MEP systems similar projects.
 • Working knowledge of international standards and CDM 2007 relating to MEP design.
 • Experience designing LV/MV infrastructure across the full project lifecycle from feasibility to detailed design.
 • Previous experience in lead design role. Be familiar with the BIM design process and be capable of leading projects designed in Revit.
 • Knowledge of Local Administration procedures in Design, Pre-Construction (i.e., Permits and Licenses), Construction and Post-Construction phases.
 • Solid working knowledge of Engineering Software and Project Management Software such as IES, REVIT, AutoCAD, BIM 360 and ProjectWise.
 • Member of ETEK or equivalent.
 • Ability to work under pressure and understand the importance of delivery and client satisfaction.
 • Fluent in Greek and English.
 • Good commercial awareness / risk management skills.
 • Effective problem-solving skills.
 • Ability to operate with limited supervision.

Job Responsibilities

 • Track Project’s technical and administrations progress.
 • Review design delivery reports, technical report, technical models, drawings and specifications.
 • Monitor the Design Schedule and timelines of consultant’s deliverables.
 • Prepare Progress Reports for the project status, timeline, on a weekly basis.
 • Host weekly syncs, documenting milestones, action items, and escalation points.
 • Manage potential scope/planning changes against the original Project objectives/briefs to ensure the Project stays within time, quality, and cost targets.
 • Monitor all design information and ensure that all calculations are prepared and signed off in accordance with the requirements of the QA procedures, relevant Standards and Codes of Practice.
 • Ensure tasks meet agreed specifications and timeframe.
 • Ensure that corporate policies and procedures are fully implemented.
 • Ensure compliance with all Statutory and Regulatory obligations, prepare submissions to the Statutory Authorities and obtain approvals as necessary.

The company offers an attractive remuneration package, based on qualifications and experience.

Interested applicants can send their CV to [email protected] by the 31st  July 2022

Only successful applicants will be contacted.

All applications will be treated in strict confidence.

Role Overview

Looking for a client-side technically strong, proactive, and driven senior civil engineer, with experience in structural design coordination to join a large infrastructure project in Cyprus.

Excellent team working and collaboration skills are expected, and will need to liaise with internal and external teams to take part or lead on a number of fronts. The ideal candidate will have experience in related industries and at a level commensurate with the appointment.

Qualifications / Skills

 • Bachelors / Master Degree or equivalent in appropriate engineering subject (Civil Engineering, Structural Engineering).
 • 10 years minimum experience in a lead engineering position or supervision on previous similar projects
 • Working knowledge of Eurocode (including seismic), British standards and CDM 2007 relating to structural design and construction.
 • Experience of international consultants and knowledge of RIBA’s design stages.
 • Previous experience in lead design role.  Be familiar with the BIM design process and be capable of leading projects designed in Revit.
 • Knowledge of Local Administration procedures in Design, Pre-Construction (i.e Permits and Licenses), Construction and Post-Construction phases.
 • Solid working knowledge of Engineering Software and Project Management Software such as EAPS, Tekla, REVIT, AutoCAD, BIM 360 and ProjectWise.
 • Open attitude & willingness to take on other tasks such as responsibility for supervision of structural design team
 • Willing to be part of a team
 • Co-operative attitude
 • Effective communicator
 • English and Greek language essential
 • Ability to operate with limited supervision
 • Member of ETEK

Job Responsibilities

 • Report civil engineering issues to the Engineering Manager and / or Project Manager
 • Reviewing deliverable from consulting team to ensure all deliverables comply with quality and quantity as per client requirements and specifications,
 • Coordination with other disciplines, client based and consultants for civil engineering inputs, schedules and related issues,
 • Attending inter discipline meetings,
 • Attending meetings with the multidisciplinary design consulting team,
 • Monitoring and meeting the project schedules on submissions of civil engineering deliverables,
 • Ensuring all deliverables comply with the current Cypriot/European laws and regulations for projects of this size and type.

The company offers an attractive remuneration package, based on qualifications and experience.

Interested applicants can send their CV to [email protected]  by the 31st July 2022

Only successful applicants will be contacted.

All applications will be treated in strict confidence.

 

Looking for the role of  a Commercial Manager (Port & Marina) to be based in our offices in Larnaca, Cyprus.

Excellent team working and collaboration skills are expected, the ideal candidate should have experience in related industries and at a level commensurate with the appointment.

Qualifications / Skills

 • University degree in Business Management or relevant field
 • Proven experience in a Business Development and/or Sales/Marketing role within the Shipping-Maritime industry
 • Ability to develop new business, including proven success in negotiation and sales
 • Experience in Shipping, Marine Logistics, International Sales and all elements of Commercial plans
 • Experience in roles interacting with the public and a broad range of stakeholders to achieve collaborative outcomes 
 • Excellent knowledge of  English and Greek language
 • Computer literate (MS Office application)
 • Excellent communication and negotiation skills
 • Strong entrepreneurial presence, business acumen and customer service orientation
 • Excellent time management and organisational skills
 • Professionalism, integrity, strong work ethic and trustworthiness 

Job Responsibilities

 • Maintains an overall perspective of the company’s business strategy/portfolio, identifying opportunities for optimization to ensure sustainable business practices and growth 
 • Identifies new business opportunities, assesses levels of interest, qualifies budgets and converts prospective leads into successful accounts 
 • Conducts regular market research to benchmark product offerings and pricing 
 • Prepares appropriate feasibility analysis for each opportunity and prepares reports for consideration 
 • Secures new business as well as maintains and grows current accounts 
 • Follows up with potential business clients 
 • Keeps an ear to the ground and acquires information about potential business 
 • Develops and maintains positive relationships with existing and potential customers and suppliers 
 • Networks within existing customer base to grow opportunities 
 • Attends relevant functions and networks with key stakeholder groups as appropriate 

Benefits

 • Attractive remuneration package based on qualifications and experience
 • 13th salary 
 • Friendly multinational environment 

The company offers an attractive remuneration package, based on qualifications and experience.

Interested applicants can send their CV to [email protected]  by the 31st July 2022.

Only successful applicants will be contacted.

All applications will be treated in strict confidence.

Contact Us

Please get in touch with us via email for any questions about current opportunities
or the recruitment process.

Click or drag a file to this area to upload.
I agree with the processing of personal data according to the Privacy Policy.

Sail to the Future

To create a long term sustainable economic activity in Larnaca by developing a unique combination of a mixed use real estate project and by expanding and upgrading the existing Larnaca Port and Marina areas.